Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkerlijker te maken. Lees meer

 • Ma - Do van 09:00 tot 15:00 uur  
 • Vr - Za - Zo op afspraak
 • Leondite Zakenkantoor bv is uitgegroeid tot een bekend en gespecialiseerd kantoor dat terecht trots mag zijn op haar prestaties. Met fierheid kunnen wij u meedelen, dat wij in het bezit zijn van het kwaliteitscertificaat syndicus uitgereikt door het Algemeen Eigenaars en Mede-eigenaars Syndicaat (AES), het Koninklijk Algemeen Eigenaarsverbond (KAEV) www.kc-cq-syndic.be, en wij zijn lid van het B.I.V. (Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars) www.biv.be.

  Een mede-eigenaar mag de taken van de syndicus op zich nemen. De praktijk heeft echter al vaak aangetoond dat dit na verloop van tijd tot spanningen kan leiden tussen de mede-eigenaars-syndicus en de andere mede-eigenaars. Belangrijk om weten is dat de mede-eigenaars-syndicus een professionele aansprakelijkheid draagt voor de taken die hij vervult.

 • Leondite heeft zich, van bij de oprichting toegespitst op mede-eigendom. Sedert 1 januari 2017 kunt u bij Leondite ook terecht voor de verkoop van uw woning. Ons kantoor is gevestigd in het centrum van Limburg, vlot bereikbaar via autostrade en zelfs het openbaar vervoer. Ons werkterrein strekt zich uit van Limburg tot de provincies Antwerpen en Vlaams Brabant. Een gemotiveerd team staat dagelijks, met kennis van zaken, ter uwer beschikking. Kennis op administratief, technisch, boekhoudkundig en juridisch vlak zijn de garantie voor een correcte werkwijze. U mag er zeker van zijn dat uw eigendom dan ook alle aandacht krijgt die het verdient! • Wat kan Leondite voor U betekenen?

 • Leondite wordt aangesteld door de Algemene Vergadering van mede-eigenaren, teneinde in te staan voor het beheer van de gemene delen van een mede-eigendom.
  Technisch beheer

 • Leondite staat in voor het behoud van uw gebouw. Wij geven advies over uw onderhouds- en herstellingswerken en zorgen ervoor dat deze, zo beslist door de algemene vergadering, met de nodige deskundigheid worden uitgevoerd. Bij hoogdringendheid nemen wij tevens bewarende maatregelen, waar nodig.
  Administratief beheer

 • Leondite staat in voor de complete administratie die een mede-eigendom met zich meebrengt. Zo roepen wij de algemene vergadering samen, sturen wij een uitgebreid verslag aan alle eigenaars en sluiten alle noodzakelijke contracten, na goedkeuring door de algemene vergadering, met de gekozen leveranciers. Wij dienen ons steeds te baseren op de algemene vergadering. Kortom, Leondite voert uit wat u, als mede-eigenaren beslist! Indien nodig roepen wij tevens een buitengewone algemene vergadering samen, zodat u steeds inspraak behoudt in de belangrijke beslissingen van de mede-eigendom. Alle documenten en de volledige boekhouding worden op ons kantoor bewaard. Dit alles kan door alle mede-eigenaars geconsulteerd worden, na afspraak. Het kantoor beschikt over een moderne vergaderzaal voor een 25-tal personen, ingericht met beamer, PC en printer. De cijfers worden op het groot scherm geprojecteerd, de notulen worden ter plaatse uitgetypt. De zaal wordt gratis ter beschikking gesteld.
  Financieel beheer

 • Leondite stelt een begroting van de kosten op en legt deze voor aan de algemene vergadering. Wij vragen provisies aan de mede-eigenaars, staan in voor de betaling van de facturen, en beheren verder de inkomsten en de uitgaven.
  Vertegenwoordiging in rechte

 • Indien nodig vertegenwoordigt Leondite de mede-eigendom in rechte. Dit bijvoorbeeld voor het invorderen van niet-betaalde voorschotten, expertises, rechtsvorderingen tegen leveranciers of aannemers, etc..